Algemene informatie C selectie

Wedstrijden voor de C selectie
Zwemmers worden automatisch ingeschreven voor de Friese V wedstrijden en de clubkampioenschappen. Als je ergens voor traint, is het ook fijn om dit zo nu en dan in de praktijk te brengen. Periodiek een wedstrijd zwemmen hoort erbij. We zouden daarom ook graag zien dat iedereen de volgende data vrijhoudt (Er kan natuurlijk altijd iets tussenkomen, daar hebben we uiteraard alle begrip voor).

  • 17 december 2022 clubkampioenschappen
  • 2 x Friese V in 2023. Data geven we door zodra deze bekend zijn

Overige wedstrijden
Gedurende het jaar komen er diverse wedstrijden voorbij die voor ene zwemmer soms wel al geschikt zijn en voor de andere soms nog niet. In overleg met de trainers nodigen we de zwemmers (via hun ouders uiteraard) uit voor de wedstrijden. Een voorbeeld van deze wedstrijden is zijn de minioren clubmeet wedstrijden. We beoordelen dit aan de hand van de te zwemmen afstanden en wat de zwemmers al kunnen.

Trainen en wedstrijden op één dag
We zien vaak dat kinderen op de dag van de wedstrijd niet komen trainen. De gedachte “krachten sparen voor de wedstrijd” is heel begrijpelijk. Toch zien we graag de kinderen wel in het zwembad op de dag van de training. Wedstrijden zijn vaak spannend en nog even samen de laatste puntjes op de i zetten kan de ergste spanning en onzekerheden wegnemen. In de training houden we uiteraard rekening met de wedstrijd later op de dag.

Wat is nu de A, B en C selectie?
In de A en B selectie zwemmen de zwemmers die alle zwemtechnieken (inclusief start en keerpunten) goed beheersen. Bovendien kunnen de zwemmers qua niveau mee in het wedstrijdaanbod. Voor de A selectie is dit de competitie en voor de B de het miniorencircuit. Het enige verschil tussen de A en de B selectie is de leeftijd. Bij de A selectie zwemmen de Junioren Jeugd en Senioren en in de B selectie de Minioren. In de bijlage is een overzicht van de leeftijdscategorieën opgenomen.

In de C selectie zwemmen de zwemmers, van alle leeftijdscategorieën, die hard trainen om alle slagen onder de knie te krijgen en we hopelijk snel door zien stromen naar de B of A selectie.

We hebben één uitzondering op bovenstaande en dat zijn de C zwemmers (junioren 1 of ouder) die al aan wat meer toe zijn dan het training aanbod van de C selectie, maar nog niet door kunnen stromen naar de A selectie. Zij trainen mee met de B selectie.

Wie waar zwemt beoordelen de trainers. Zij komen periodiek bij elkaar om onder andere te kijken of de zwemmers nog het juiste trainingsaanbod krijgen en voor de juiste wedstrijden worden ingedeeld. We willen voorkomen dat iemand onder of boven niveau zwemt en daardoor interesse in de sport verliest.

Carpoolen naar wedstrijden
Of het nu voor de portemonnee, milieu of beschikbare parkeerplekken ter plaatste is, wij zij voor een mindere belasting van alle drie. Zoek elkaar op via de app of rondom de trainingen.

Kosten deelname wedstrijden
Een wedstrijd organiseren kost geld, denk aan badhuur, aanschaf medailles en catering vrijwilligers. Deze kosten worden doorberekend aan de deelnemers d.m.v. wedstrijdgeld. Op de uitnodiging die de zwemmer ontvangt staat het wedstrijd geld vermeld. Dit wedstrijdgeld hoeft niet per wedstrijd te worden betaald, maar wordt twee keer per jaar via de automatische incasso geïnd. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je mailen naar penningmeester@degranaet.nl.

Vrijwilligers
Sport kan niet bestaan zonder vrijwilligers en dit geldt in het bijzonder voor de zwemsport. Of het nu gaat om trainers, juryleden bij wedstrijden, begeleiding bij wedstrijden, bestuur of de technische commissie, het zijn allemaal vrijwilligers en we hebben er een groot te kort aan. Onderstaand daarom onderstaand een korte beschrijving van wie wat doet binnen onze vereniging.

Trainers
We zijn heel blij met onze trainers die als ervaren (oud) zwemmers onze zwemmers wekelijks met veel passie trainen. Hoewel we veel trainers hebben lukt het niet altijd om voor alle trainingen de planning goed rond te krijgen. Als je als ouder ervaring hebt als bijvoorbeeld zwemmer of sportinstructeur en het lijkt je leuk om te helpen bij de trainingen van de kinderen, geef dit dan aan. Alle hulp is enorm welkom!

Wedstrijdbegeleiding
We proberen om in de eerste wedstrijden van de kinderen één van de trainers als begeleider mee te laten gaan, maar dit is niet altijd haalbaar. Hier is een belangrijke taak voor de ouders weggelegd. We zijn heel blij dat zich bij dat zich bij de eerste oproep al een tweetal ouders al vrijwilliger hebben aangemeld. Blijf dit vooral doen. We zullen ook in de komende wedstrijden een beroep op jullie doen.

Voor het begeleiden van de zwemmers is het niet noodzakelijk dat je ervaring hebt. We zorgen altijd dat er iemand met ervaring bij is. De belangrijkste taak van ouders die zwemmers begeleiden is:

  • Ervoor zorgen dat de zwemmers op tijd bij het startblok staan.
  • Het motiveren van de zwemmers.
  • Ervoor zorgen dat de zwemmers een plezierige wedstrijd hebben.

Juryleden/tijdwaarnemers
Je hebt ze ongetwijfeld gezien bij de wedstrijden. De mensen in het wit. Ook dit zijn vrijwilligers. Over het algemeen de ouders van de zwemmende kinderen. Als zwemclub moeten we bij elke wedstrijd minimaal twee juryleden aanleveren. Het is daarom van belang dat ook een aantal ouders van de C selectie als tijdwaarnemer kunnen fungeren. Het is niet ingewikkeld en het mooie is dat je de wedstrijden van heel dichtbij mee kan maken.

De opleiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten en een examen en wordt betaald door de vereniging. Naar verwachting start in het najaar van 2023 de volgende cursus.

Bestuur en Technische Commissie
Ook het bestuur en de technische commissie van de zwemclub zien graag een aanvulling vanuit de ouders van de C selectie. Vooral in de Technische Commissie is dit zeer welkom. Ook hier geldt dat kennis van de zwemsport fijn is, maar absoluut geen noodzaak. De technische commissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning/organisatie en trainingsplanning en heel veel zaken die daarbij komen kijken.

Overige vrijwilligers
Mocht je nu eigenlijk (nog) niets met het wedstrijdzwemmen hebben, maar je wil je toch graag je steentje bijdragen aan de vereniging dan kun je ook aanmelden voor andere functies, denk bijv aan de sponsorcommissie, activiteitencommissie of als vrijwilliger bij een thuiswedstrijd, informatie hierover kun je inwinnen bij de voorzitter van het bestuur: Tom de Jong of via voorzitter@degranaet.nl.

Samengevat. We hopen dat we ook de ouders van onze nieuwe zwemmers kunnen betrekken bij onze kleine en gezellige zwemclub, zodat we veel kunnen blijven zwemmen en wedstrijden kunnen blijven zwemmen.