Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.degranaet.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Zwem- & Poloclub De Granaet streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Zwem- & Poloclub De Granaet niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zwem- & Poloclub De Granaet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

Zwem- & Poloclub De Granaet garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan gebonden veiligheidsrisico’s.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Zwem- & Poloclub De Granaet heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Zwem- & Poloclub De Granaet aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit her gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Zwem- & Poloclub De Granaet zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Zwem- & Poloclub De Granaet daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.